Sostinės ledo ritulio akademija skelbia konkursą inventoriui įsigyti

2020.01.02

DSC08368_DxO
Sostinės ledo ritulio akademija skelbia pirmą konkursą ledo ritulio inventoriui įsigyti „Sostinės mergaičių ledo ritulio komandai“ . Ledo ritulio inventoriaus pirkimas bus vykdomas Švietimo Ministerijos Sporto Rėmimo Fondo lėšomis. Konkursą vertins ir nugalėtoją nustatys pirkimo komisija, kurią sudaro trys nariai: Sostinės ledo ritulio akademijos direktorė Dalia Katulienė, treneriai Artūras Katulis, Mauras Baltrukonis.
Informacija apie konkursą ir reikalavimai tiekėjams

Skelbiama apklausa

  1. Bendros nuostatos
  • VŠĮ ,,Sostinės ledo ritulio akademija“ , įm. kodas 303127949, adresas Peteliškių 2-19, Vilnius, vykdydama šį pirkimą numato įsigyti ledo ritulio inventorių.
  • Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis informaciniu pranešimu, Sostinės ledo ritulio akademijostinklalapyje ledoritulioakademija.lt
  1. Pirkimo objektas ir būdas

2.1 Pirkimo objektas yra ledo ritulio inventorius, kuris perkamas konkurso būdu.

2.2 Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti pirkimo sąlygų priede ,,Techninė specifikacija“.

2.3 Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo galutinė vieta yra adresu Ąžuolyno g. 9, Vilnius.

  1. 3. Pasiūlymų pateikimas

3.1 Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. sausio 31 d. 12:00 val. užklijuotame voke Sostinės ledo ritulio akademijos direktorei D. Katulienei adresu Ąžuolyno g. 9, Vilnius.

3.2 Tiekėjo pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuviu kalba.

3.3 Pasiūlyme nurodama kaina eurais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

  1. Pasiūlymų nagrinėjimas

4.1 Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir laimėtoja nustato pirkimo komisija.

  1. Pasiūlymo vertinimas

5.1 Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Bet kurio atveju konkursas bus laikomas įvykusiu tik tada, jei konkurso dalyvių pasiūlytos kainos neviršys numatytą pirkimo biudžetą. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirkimo komisija gali nustatyti keletą konkurso nugalėtojų pagal atskiras ,, Techninės specifikacijos“ eilučių mažiausias kainas. Tuo atveju , kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas , jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, tik tuo atveju, jeigu pasiūlyta kaina atitinka numatytą pirkimo biudžetą.

  1. Pirkimo sutarties sąlygos

6.1 Inventoriaus pristatymo, adresu Ąžuolyno g. 9, Vilnius, galutinis terminas : 2020 m vasario 29 d.

6.2 Privalomas ledo ritulio inventoriaus kokybės sertifikatas.

6.3 Atsiskaitymas : penkios (5) darbo dienos po sąskaitos – faktūros išrašymo ir prekių gavimo.

7. Pirkimo sutarties pasirašymas

7.1 Sudaryti pirkimo sutartį raštu kviečiamas tas dalyvis (arba dalyviai), kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, kartu jam nurodomas laikas iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties.

    8. Pirkimo sąlygų ,,Techninė specifikacija“

 8.1 ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas Mato vnt. Kiekis Dydis
1 pačiūžos vnt 30 28 – 38
2 Alkūnių apsaugos vnt 30 Junior S, M,L
3 Kelių apsaugos vnt 30 Junior 10,11,12